Spoštovane stranke,

za vse info v zvezi z odkupom živine se lahko obrnete na:

Tomaž Trček,

Tel.: 04/ 51 30 387

GSM: 041 650 528

tomaz.trcek@loske-mesnine.si

ODKUP ŽIVINE:

Izvajamo odkup in storitveni zakol govedi, prašičev, konjev in drobnice.

Smo nosilec certifikata za ekološki zakol živali in razsek ekološkega mesa.

Vključeni smo v certificiranje v nacionalno shemo kakovosti – izbrana kakovost (IK) ter izvajamo zakol govedi s certifikatom IK.

NAŠA GORENJSKA GOVEDINA SE PONAŠA S CERTIFIKATOM IZBRANA KAKOVOST. GRE ZA PRVOVRSTNO MESO NAJBOLJŠE KAKOVOSTI, KJER JE POT OD PAŠNIKA DO POTROŠNIKA NAJKRAJŠA.
IZBRANA KAKOVOST – Goveje meso

IZBRANA KAKOVOST – Goveje meso

Loške mesnine so pridobile certifikat Izbrana kakovost – sveže meso (goveje meso)

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Proizvodi, ki so certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, prinašajo potrošnikom zagotovilo da ima proizvod naslednje lastnosti:

• pridelan in predelan v Sloveniji

• ima specifične lastnosti: kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja in podobno.

• da so ti parametri redno (vsaj enkrat letno) kontrolirani s strani akreditiranih kontrolnih organov.

KLOBASE S ČILIJEM –  novo v ponudbi!

KLOBASE S ČILIJEM – novo v ponudbi!

V Mesninah Bohinja so po vzoru Loške mlekarne pripravili novo serijo izdelkov s čilijem. V zadružnih trgovinah in mesnicah lahko tako po novem kupite hrenovke s čilijem, klobaso za kuhanje s čilijem in suho domačo klobaso s čilijem. Prijeten pekoč okus mesninam dodaja žlahtnost. Izdelki so primerni za vse, ki imajo radi pikantno.