Blagovna znamka Loške mesnine (nekdaj Družba Klavnica Škofja Loka) pod različnimi imeni  v Škofji Loki deluje že vse od leta 1906. Tako na tem mestu delujemo že več kot 113 let.

_4627

Načrt za zgradbo Mestne klavnice iz leta 1903

 

V razvoju vsake družbe je sestavni del tudi prilagajanje tržnim razmeram in lahko rečemo, da smo v letu 2011 storili pomemben korak k razširitvi naše ponudbe. K dejavnosti klanja po novem med drugim prištevamo tudi ponudbo celotne palete svežega mesa. V letu 2012 smo pričeli s ponudbo žar programa, v letu 2013 pa smo vse skupaj nadgradili tudi s ponudbo lastnih izdelkov. Lansko leto je bilo na mesninah izvedeno kar 22119 zakolov glav živine (biki, krave, telice, teleta), prodanega pa 2.470.684,12 kg svežega mesa, pakiranega mesa in izdelkov.

_4635

Razpis za arhitekturno rešitev za zgradbo Mestne klavnice iz leta 1905

Prav tako smo v letu 2012 pričeli z vzpostavljanjem lastne maloprodajne mreže. Trenutno imamo že pet lastnih maloprodajnih enot.

Mesnica v Bohinjski Bistrici