“Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020”

Posodobitev proizvodnje predelave mesnih izdelkov v proizvodnem obratu Arvaj

Glavni cilj naložbe je tehnološka posodobitev v proizvodni enoti Arvaj, ki bo omogočila proizvodnjo novih izdelkov, ki bo omogočila proizvodnjo novih inovativnih izdelkov.

Z investicijo uvajamo nove proizvode v naš nabor izdelkov in sicer narezke poltrajnih in trajnih salam, pakiranih na novem pakirnem stroju, na nizkih pladnjih.  Prav tako nam bo nova avtomatska salamoreznica omogočila rezanje na različne debeline, različna zlaganja, predvsem pa zmogljivejše in natančnejše rezanje in zlaganje.

Naložba obsega tudi investicijo v nove zorilnice in povsem nove tehnologije zorenja in sušenja trajnih izdelkov, ki nam bodo omogočale proizvodnjo novih trajnih izdelkov (divjačinskih in drugih salam s plesnijo).

CILJI:

Načrtovane posodobitve bodo povečale kapaciteto in s tem skrajšale čas dela ter prihranek na vložku dela na enoto proizvoda.

Investicije bodo omogočile nove proizvode na trgu in večjo dodano vrednost novim produktom na trgu, prav tako pa bodo povečale tudi kvaliteto izdelkov in pa njihovo obstojnost.

http://ec.europa.eu

www.program-podeželja.si